Friday, May 15, 2009

ရမ္းျဗဲကၽြန္းမွ ဇမ္းကဗ်ာမ်ား

စိတ္ရူးေရ
....................

မိုးမင္းညိဳ
မရြာတခ်က္ ရြာတခ်က္
ေၾကာင္းပ်က္ေတေလ.......။

ေမာင္လူပ်ိဳ
မလာတရက္ လာတရက္
စိတ္ပ်က္ေတေလ ........။

ေခ်ာင္းျဖားရီ
ေခ်ာင္းရီတထူး
အညာခြင္ကို မ၀င္ဖူးေက
ျဖားရူးေရေလ........။

ညရီတလီ ညဥ့္ရီတထူး
ေမာင္လူပ်ိဳေလ
ေမ့အိမ္ေၾကာက္ကို မ၀င္ဖူးေက
စိတ္ရူးေရ ေလ..........။


ႏြားလိုက္ရ
....................

ႏြားပတုန္းရာလည္း တြဲတြဲ
မိႏွင့္ဖမွာ မြီးစပ္ေတ
ႏြားေခ် ေနာက္က
မလိုက္ခင္ မခင္ကဆဲ......။

ခေလာက္ကိုယူ ခ်စ္ေတသူ
ႏြားျဖဴေနာက္က
မကၠလာ နံမွာက်ိဳက္လို ့
ႏြားလိုက္လားေရ ........။

ပန္မရႊတ္
..............

တခြန္းေခၚ အိုေလရႊီနား
ႏွစ္ခြန္းေခၚ အိုေလရႊီနား
သံုးခြန္းတက္မွာ
ေမာင္ေခၚသံ ညံညံၾကားလို ့
ဘုရားထူးေရ .....။

ဘုရားဆို အလိုမဟိ
တရားဆို အလိုမဟိ
ပုေခ်ဆို အလိုဟိ
ေခၚမိစြာရာ .....။

လပေကာင္းယာ
ေတာက္လီယာ
လာရာလာလတ္
ျပန္မရႊတ္ပါ ေမာင္းေမာင္.....။


လိုက္၀ံ့ဖို ့လား
.......................

နပ်ိဳးရာေလ တပင္
ဂရင္ရာေလ တပုဒ္
ႏွင္းမၾကီြ လီမသုတ္
ဆင္ပုတ္ရပ္သို ့
ရည္မွတ္လာ ေျပာပါဖို ့လား
ခ်စ္ေတေမာင္ ေျပာစကားကို
ေမစိုင္းစားလား ......။

သေဘၤာမာလိန္ ရီကိုခ်ိန္
မာလိန္သေဘၤာ
ေသာင္းေသာင္းေက်ာ္ ေဖာင္ေတာ္ဦးက
လက္မွတ္စာ ေမာင္ထုတ္ပီးလို ့
မလိုက္၀ံ့ပါ .....။

အမိေခၚ ေနာင္ေတာ္ျမစ္ကို
မလိုက္၀ံ့ပါ ....။

အဖေခၚ ေနာင္ေတာ္ျမစ္ကို
မလိုက္၀ံ့ပါ ....။

ခ်စ္သူေခၚ
လူမတူ မယူျမစ္ကို
လိုက္၀ံ့ဖို ့လား....။

ေရာက္လာလိမ့္မည္
........................

ခေမာင္းသံုးၾကိမ္ ေက်းသံုးၾကိမ္
သံဂလိမ္သံုးဆင့္
ေတာမွာ၀ီေက ဆင္ေ၀ပြင့္
ငံုးပန္းပြင့္ယာ.........။

ယင္းပိုင္ခ်ိန္ခါ ထီးကိုကိုင္
ရြာစိုင္ေလွ်ာက္လို ့
ေရာက္ာလလိမ့္မည္...။

အဆံုးစြန္
.............

၀ဲလီပ်ံလီ သံဂလီ
ပ်ံလီငွက္ခါး
ကိုင္းေဟာင္းက်ိဳးလို ့
ကိုင္းသစ္ရွာ
ရပါဖို ့လား
ေမစိုင္းစား .....။

အဆံုးစြန္ေက
လက္ပံေယကိုင္းမွာ
နားဖို ့က်ေရ ......။

ဆုေတာင္းေရ
...................

ရမ္းျဗဲမာန္ေအာင္ ေက်ာက္ျဖဴသံတြဲ
စနဲရြာ ေခၚသည္ရပ္မွာ
ေစာမဲက်ီ တည္ေရဓါတ္ကို
ဖူးကတ္ခီေမ ....။

ဆီမီးတတိုင္ ႏွစ္ေယာက္ကိုင္
ပ်ိဳင္တေပါက္မွာ
ႏွစ္ေယာက္ထိုင္ တူျပိဳင္ညွိလို ့
ဆုေတာင္းကတ္ေမ .....။

ဆုမေကာင္း
ဖ်က္ေတာင္းကတ္ေမ..။

ပန္းမစင္
ဖ်က္တင္ကတ္ေမ...။

မေကာင္းၾကံ ဖီးရန္မႈကို
ျပဳခလို ့လား ...။

ပန္းမစင္
တင္ခလို ့လား....။

ဆုမေကာင္း
ေတာင္းခလို ့လား ....။

ငွက္ေမာင္ႏွံ ပ်ံကာ၀ဲ
က်ိန္ဆဲလို ့လား ....။

သူ ့ရည္းစား
ခြဲခို ့လား ....။

သနားဖြယ္ ပုေခ်ေမႏွင့္
ေဒဘေ၀ ေဒဘ၀မွာ
မေပါင္းရေက
ေနာင္ဘေ၀ ေနာင္ဘ၀မွာ
ေပါင္းရလီေယာင္
ျမတ္စိေႏၱ ထံေတာ္ပါးမွာ
ဆုေတာင္းေရ .......။


Saturday, May 9, 2009

မီးစာကုန္ ဆီခမ္း

တရိြရြိ ....တစိစိေခ်နန္႔
မသိလိုက္ ...မသိဖာသာ
တဖက္မွာ ...ဗ်ဴဟာခ်လို႔
မီးစာကုန္ ....ဆီပါခမ္းခါမွ
အားမတန္ ......မာန္ကိုခ်ခန္႔.....
ေနာက္ေနာင္ခါ ...........ရခိုင္ဆိုစြာ
ေတာၾကိဳေဂ်ာင္.....ဟိုေတာင္ၾကားက
မထင္မယွားေရ ...လူမ်ိဳးအျဖစ္ရာ
ေမွးမွိန္ေအာင္ ...သုတ္သင္ရေမလို႔
စားမကုန္ေရ ...ရီျမီထဲကလူတိ
ပိတ္ပင္ေရ ....စည္းမ်ဥ္းပေဒသတ္ဗ်ယ္
ငတ္ခ်ခ်င္ ...အျပင္ကိုဂ်ီးထြက္က်ေက
ရြာထဲမွာ.... မမ နန္႔ ဗ် ရာက်န္။


နတ္ေမာင္

Sunday, May 3, 2009

“ရကၡကႏၱာရ”

ရီေခ်တစက္
မတြိရဗ်ာယ္လို ့
ထင္ရေလာက္ေတ
ေဒကႏၱာရ
ႏွစ္ႏွစ္ရာေက်ာ္ပူေလာင္ျခင္းတိနန္ ့
ေျခာက္သြိ ့အက္ကြဲ
မြန္းက်ပ္ပိတ္ဆို ့ပနာ
မရဏသံဇိုင္ေတးျခင္းတိဆိုလို ့
ပဋိပကၡသဲမုန္တုိင္းတိတိုက္ပနာ
အခ်င္းခ်င္းခြပ္လို ့အေတာင္ကြ်တ္နိန္ကတ္ေတ
ေဒမ်က္ႏွာစာထက္မွာ
သကၠရာဇ္ျခီရာတိ
သြီးမတိတ္သိမ့္ ….


ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အနာဂတ္
စကားလုံးတိေပ်ာက္နိန္ေရ
ေဒအဘိဓါန္က
နတ္ဆိုးတေကာင္ပိုင္
အာရုံမွားတိခ်ေကြ်း
အဓိပၸါယ္လြဲနိန္ေရလမ္းတိ
ခင္းပီးထားယင့္


ဇာပင္ျဖစ္ျဖစ္
ပြင့္ဖူးသစ္ရုိ ့ရာစု
ေခတ္သစ္ကိုထုဆစ္ဖို ့
ႏွလုံးသားနန္ ့ေျပာေရစကား
ႏွလုံးသားနန္ ့နားေထာင္
၀ံလက္ေတာင္ပံတိခတ္ပနာ
အာဂါျပင္မွာ ဇကုန္ပ်ံကတ္ေမ။ ။ ။


ခိုင္ေအာင္ေအာင္
၂၊၅၊၂၀၀၉

http://arakanfuture.blogspot.com/ က ကူးယူေဖၚျပပါေရ

About This Blog

About This Blog

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP