Sunday, July 26, 2009

ပန္းျမတ္သဇင္

ပန္းျမတ္သဇင္ - ပန္းသဇင္
သဇင္ေပၚစ
ႏွင္း၀ီ၀ီေက - နတ္ေတာ္လ။

ျပိဳင္းေတာင္ေက်ာ္လမ္း
ခေမာင္းပင္မွာ - သဇင္ပန္း။

ဆြတ္ခီ ဆြတ္ခီ
မယ္ႏွမမွာ - သဇင္ပန္းကို
ပန္ရစီ။

ႏွမပန္သွ်င္
ပ်ိဳတိုင္းၾကိဳက္ေတ - ပန္းသဇင္
မယ္ၾကင္ေမာင္ေ၀ - တက္လို ့ဆြတ္ေက
ရခေရ။

ပန္းပြင့္သဇင္
မယ့္ေဂါင္းထက္မွာ - လွလို ့ပင္။

တ၀က္ကိုပန္ - တတန္ေနာင္က်ိဳး
ျမတ္စိေႏ ၱေလ - ေညာင္ရည္အိုးမွာ
အျပည့္ထိုး။

ေမာင္ႏွင့္ႏွမ
သဇင္ပန္းကို - အရင္းတည္
ေမာင္မယ္ႏွစ္၀
အခါတန္ - သၾကၤန္လမွာ
ေပါင္းရပါစီ။

ဆံေတာ္သွ်င္ေလ - ေစတီရင္းမွာ
ဆုေတာင္းလီေလ - ဆုေတာင္းလီ။ ။

(ရခိုင္ကၽြန္းရြာကဗ်ာ)


ကိုမ်ိဳးသာဂီ blog, AMP က ကူးယူထားပါေရ။ ။

Friday, May 15, 2009

ရမ္းျဗဲကၽြန္းမွ ဇမ္းကဗ်ာမ်ား

စိတ္ရူးေရ
....................

မိုးမင္းညိဳ
မရြာတခ်က္ ရြာတခ်က္
ေၾကာင္းပ်က္ေတေလ.......။

ေမာင္လူပ်ိဳ
မလာတရက္ လာတရက္
စိတ္ပ်က္ေတေလ ........။

ေခ်ာင္းျဖားရီ
ေခ်ာင္းရီတထူး
အညာခြင္ကို မ၀င္ဖူးေက
ျဖားရူးေရေလ........။

ညရီတလီ ညဥ့္ရီတထူး
ေမာင္လူပ်ိဳေလ
ေမ့အိမ္ေၾကာက္ကို မ၀င္ဖူးေက
စိတ္ရူးေရ ေလ..........။


ႏြားလိုက္ရ
....................

ႏြားပတုန္းရာလည္း တြဲတြဲ
မိႏွင့္ဖမွာ မြီးစပ္ေတ
ႏြားေခ် ေနာက္က
မလိုက္ခင္ မခင္ကဆဲ......။

ခေလာက္ကိုယူ ခ်စ္ေတသူ
ႏြားျဖဴေနာက္က
မကၠလာ နံမွာက်ိဳက္လို ့
ႏြားလိုက္လားေရ ........။

ပန္မရႊတ္
..............

တခြန္းေခၚ အိုေလရႊီနား
ႏွစ္ခြန္းေခၚ အိုေလရႊီနား
သံုးခြန္းတက္မွာ
ေမာင္ေခၚသံ ညံညံၾကားလို ့
ဘုရားထူးေရ .....။

ဘုရားဆို အလိုမဟိ
တရားဆို အလိုမဟိ
ပုေခ်ဆို အလိုဟိ
ေခၚမိစြာရာ .....။

လပေကာင္းယာ
ေတာက္လီယာ
လာရာလာလတ္
ျပန္မရႊတ္ပါ ေမာင္းေမာင္.....။


လိုက္၀ံ့ဖို ့လား
.......................

နပ်ိဳးရာေလ တပင္
ဂရင္ရာေလ တပုဒ္
ႏွင္းမၾကီြ လီမသုတ္
ဆင္ပုတ္ရပ္သို ့
ရည္မွတ္လာ ေျပာပါဖို ့လား
ခ်စ္ေတေမာင္ ေျပာစကားကို
ေမစိုင္းစားလား ......။

သေဘၤာမာလိန္ ရီကိုခ်ိန္
မာလိန္သေဘၤာ
ေသာင္းေသာင္းေက်ာ္ ေဖာင္ေတာ္ဦးက
လက္မွတ္စာ ေမာင္ထုတ္ပီးလို ့
မလိုက္၀ံ့ပါ .....။

အမိေခၚ ေနာင္ေတာ္ျမစ္ကို
မလိုက္၀ံ့ပါ ....။

အဖေခၚ ေနာင္ေတာ္ျမစ္ကို
မလိုက္၀ံ့ပါ ....။

ခ်စ္သူေခၚ
လူမတူ မယူျမစ္ကို
လိုက္၀ံ့ဖို ့လား....။

ေရာက္လာလိမ့္မည္
........................

ခေမာင္းသံုးၾကိမ္ ေက်းသံုးၾကိမ္
သံဂလိမ္သံုးဆင့္
ေတာမွာ၀ီေက ဆင္ေ၀ပြင့္
ငံုးပန္းပြင့္ယာ.........။

ယင္းပိုင္ခ်ိန္ခါ ထီးကိုကိုင္
ရြာစိုင္ေလွ်ာက္လို ့
ေရာက္ာလလိမ့္မည္...။

အဆံုးစြန္
.............

၀ဲလီပ်ံလီ သံဂလီ
ပ်ံလီငွက္ခါး
ကိုင္းေဟာင္းက်ိဳးလို ့
ကိုင္းသစ္ရွာ
ရပါဖို ့လား
ေမစိုင္းစား .....။

အဆံုးစြန္ေက
လက္ပံေယကိုင္းမွာ
နားဖို ့က်ေရ ......။

ဆုေတာင္းေရ
...................

ရမ္းျဗဲမာန္ေအာင္ ေက်ာက္ျဖဴသံတြဲ
စနဲရြာ ေခၚသည္ရပ္မွာ
ေစာမဲက်ီ တည္ေရဓါတ္ကို
ဖူးကတ္ခီေမ ....။

ဆီမီးတတိုင္ ႏွစ္ေယာက္ကိုင္
ပ်ိဳင္တေပါက္မွာ
ႏွစ္ေယာက္ထိုင္ တူျပိဳင္ညွိလို ့
ဆုေတာင္းကတ္ေမ .....။

ဆုမေကာင္း
ဖ်က္ေတာင္းကတ္ေမ..။

ပန္းမစင္
ဖ်က္တင္ကတ္ေမ...။

မေကာင္းၾကံ ဖီးရန္မႈကို
ျပဳခလို ့လား ...။

ပန္းမစင္
တင္ခလို ့လား....။

ဆုမေကာင္း
ေတာင္းခလို ့လား ....။

ငွက္ေမာင္ႏွံ ပ်ံကာ၀ဲ
က်ိန္ဆဲလို ့လား ....။

သူ ့ရည္းစား
ခြဲခို ့လား ....။

သနားဖြယ္ ပုေခ်ေမႏွင့္
ေဒဘေ၀ ေဒဘ၀မွာ
မေပါင္းရေက
ေနာင္ဘေ၀ ေနာင္ဘ၀မွာ
ေပါင္းရလီေယာင္
ျမတ္စိေႏၱ ထံေတာ္ပါးမွာ
ဆုေတာင္းေရ .......။


Saturday, May 9, 2009

မီးစာကုန္ ဆီခမ္း

တရိြရြိ ....တစိစိေခ်နန္႔
မသိလိုက္ ...မသိဖာသာ
တဖက္မွာ ...ဗ်ဴဟာခ်လို႔
မီးစာကုန္ ....ဆီပါခမ္းခါမွ
အားမတန္ ......မာန္ကိုခ်ခန္႔.....
ေနာက္ေနာင္ခါ ...........ရခိုင္ဆိုစြာ
ေတာၾကိဳေဂ်ာင္.....ဟိုေတာင္ၾကားက
မထင္မယွားေရ ...လူမ်ိဳးအျဖစ္ရာ
ေမွးမွိန္ေအာင္ ...သုတ္သင္ရေမလို႔
စားမကုန္ေရ ...ရီျမီထဲကလူတိ
ပိတ္ပင္ေရ ....စည္းမ်ဥ္းပေဒသတ္ဗ်ယ္
ငတ္ခ်ခ်င္ ...အျပင္ကိုဂ်ီးထြက္က်ေက
ရြာထဲမွာ.... မမ နန္႔ ဗ် ရာက်န္။


နတ္ေမာင္

Sunday, May 3, 2009

“ရကၡကႏၱာရ”

ရီေခ်တစက္
မတြိရဗ်ာယ္လို ့
ထင္ရေလာက္ေတ
ေဒကႏၱာရ
ႏွစ္ႏွစ္ရာေက်ာ္ပူေလာင္ျခင္းတိနန္ ့
ေျခာက္သြိ ့အက္ကြဲ
မြန္းက်ပ္ပိတ္ဆို ့ပနာ
မရဏသံဇိုင္ေတးျခင္းတိဆိုလို ့
ပဋိပကၡသဲမုန္တုိင္းတိတိုက္ပနာ
အခ်င္းခ်င္းခြပ္လို ့အေတာင္ကြ်တ္နိန္ကတ္ေတ
ေဒမ်က္ႏွာစာထက္မွာ
သကၠရာဇ္ျခီရာတိ
သြီးမတိတ္သိမ့္ ….


ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အနာဂတ္
စကားလုံးတိေပ်ာက္နိန္ေရ
ေဒအဘိဓါန္က
နတ္ဆိုးတေကာင္ပိုင္
အာရုံမွားတိခ်ေကြ်း
အဓိပၸါယ္လြဲနိန္ေရလမ္းတိ
ခင္းပီးထားယင့္


ဇာပင္ျဖစ္ျဖစ္
ပြင့္ဖူးသစ္ရုိ ့ရာစု
ေခတ္သစ္ကိုထုဆစ္ဖို ့
ႏွလုံးသားနန္ ့ေျပာေရစကား
ႏွလုံးသားနန္ ့နားေထာင္
၀ံလက္ေတာင္ပံတိခတ္ပနာ
အာဂါျပင္မွာ ဇကုန္ပ်ံကတ္ေမ။ ။ ။


ခိုင္ေအာင္ေအာင္
၂၊၅၊၂၀၀၉

http://arakanfuture.blogspot.com/ က ကူးယူေဖၚျပပါေရ

Saturday, February 21, 2009

ယိုင္းယင္စီး "သာျခင္း"


ယိုင္လည္းယိုင္းယင္ ယိုင္းေပါက္ပင္
(
ေက) ေပါက္ပင္လည္းကိုင္း ယိုင္းလည္းယိုင္း ။
(Rap …….
အဘုေခ် .. မ်က္စိေခ်ကို ႏွိပ္လိုက္နန္း .. ဘာၾကီး ..)

လက္စြပ္ေခ်တေခြ ေပ်ာက္လားခေရ
(
ေက) ရွာေရမရ …………
အသားညိုဳ .. (ေက) လူပ်ိဳလက္ မွာ .. ဘယ္ဖက္က ။

သမီးရေအာင္ သားရေအာင္ေလ
မထားလီေက့ …………. အခ်ိန္တန္
(
ေက) သၾကၤန္လ မွာ .. ပို႔ခလိုက္ ။

ႏွပ်ိဳးသီးက်ာက်ာ မွဲ႔ (ည့္) လတ္ယာ
(
ေက) ၾကာဇံလင္ရွာ …. ဆိုလတ္ယာ ….
ထီး နန္႔ ထမ္းစင္ ……. အယင္ယူခ …………
စံရေဖြ .. (ေက) မေဂ်းပင္ အိမ္ေနာက္က.. ။

အိမ္ေနာက္ကအိမ္ရွင္ မေဂ်းပင္
(
ေက) ပင္လီပင္တြတ္ …………
ရခိုင္ျပည္မွာ လီသသြတ္ …….နန္႔ ..
ဇရပ္ေကသာယာ …. က်ီးျဖဴရြာ ….
(
ေက) ဇာမွာလည္း..။

အဘာၾကီး၀ါ၀ါ ….. ေတာင္ဂ်ိဳင္ၾကားမွာ
ျမင္းေခ် စီးလို႔လာ ….
ႏွမေခ် သႏ ၱာ ….. ရႊီဖလားမွာ..
ကြမ္း ... ယာလို႔ပါ
ငါ့ကိုတယာ မပီးလား
ကံဆိုးမသမီး …. ဒိန္း ဒိန္း ။ .. ။
(Rap.......
အမိေသ ...... အစိတ္ေကအိပ္လားခယာ..ေထာ....)

ကန္ျဂီးစိုရ္ (ဘူမိနက္သန္ျမီ) ဘေလာ့က ကူးယူရြီးသားပါေရ။

Friday, February 20, 2009

မ်ည္းမတ္တိ

လူဆိုစြာ
ကမၻာကိုမွီ (23 1/2)ဒီဂရီ
ေအာက္ျခီကပင္ တိမ္းေစာင္းနီေရလတ္.....။

ျဖတ္လမ္းလိုက္လူလိုက္
နဖူးသိုက္တူးလူက တူးဗနာ
မာနကို ခ၀ါခ်
ခံယူခ်က္ကို ဆီးဆိုး
မိုးခါးရီ ေသာက္လူကေသာက္....။

တေယာက္
ႏွစ္ေယာက္
သံုးေယာက္
ရြီမေလာက္....။

ေက်ာက္ေဆာင္ကို အားက်
ေဂ်ာင္ထဲက ဖြဲရာက်ေခ် တရြီ
ဆၾကြီဒႆနတိနန္ ့ လံဆြဲယင္း
လိုင္ေၾကာတင္းေရလို ့ ဆိုခ်င္ဆို
မပိုမဟိေရ သိကၡာတခ်ပ္ကို
အလိုဟိေရ ရိကၡာတနပ္မ်ိဳဖို ့
အခ်ိဳသကာရွာ ပုရစ္မ်က္ႏွာ တပိုင္းနန္ ့
သမိုင္းဘင္းဂ်ီ မခံႏႈိင္.....။

လႈိင္း..ဂစၦပ
(ရြက္နုျပန္ခ်ိန္ ကဗ်ာမ်ား စာအုပ္)

Saturday, February 7, 2009

ရခိုင့္ေအာင္လံေတာ္ အလကၤာ


ၾကားပိမ့္ဗိုလ္လူ အံ့ခ်ီးမူေသာ၊ ေသာင္းယူဇနာ ေျမမ်က္ႏွာထက္၊ ေျမာက္မွာ အာသံ ေတာင္ယံသီဟိုဠ္၊ ေနာက္ကို လွည့္လည္ မရြံ ့ျပည္ႏွင့္ ၊ ဦးတည္ပိုင္းျခင္း ပင္လယ္ဆင္းေအာင္၊
စိုးမင္းတကာ ညီညြတ္ရာသည္၊ သာယာရြက္ေဆာင္ ရန္တိုင္းေအာင္သည္၊ ဘုန္းခိုးဓမၼရာဇာ
ဥကၠဟုခ္မ်ိဳး၊ သမုတ္ရိုးလ်င္၊ စိုးစံေသာအခါ၊ ရကၡပူရ ဓညျမိဳ ့ၾကီး တိုင္းလံုးထီးကို၊ ျပီးစီးခန္ ့ရွည္၊ ေရႊနန္းတည္၍ ေအာင္စည္ညံညံ၊ ဘိသိတ္စံက ၊ ေက်ာ္ဘိသတင္း ေသာင္းလံုးခ်င္းမွ်၊ ျမင္းလည္းသိႏၵ၀ န၀ဆဒၵန္၊ ရန္မာန္ပယ္လွဲ ့ ျခေသၤ့ေကသရီ၊ ေအာင္နီေအာင္ျဖဴ ပဥၥရူကို၊ ၾကည္ျဖဴႏွစ္သက္ နတ္တို ့ဆက္က၊ ဘုန္းၾကက္သေရ မိုးႏွယ္စြယ္၏၊ ေရႊေငြရတနာ ပေဒသာသီး၊ ျပီးစီးေစတက္ နတ္သမတ၊ ေစာင့္သီလႏွင့့္ဣႏၵ၀ဇီရာ၊ အလကၤာရ အစျဖန္ ့ခ်ီ၊ သီရိဓဇ ခ်ိဳျမသာယာ၊ ေနာက္ပိတ္မွာလည္း၊ မဟ ာသုဓမၼ၊ ရာဇာဂုရု၊ ရံုးကာစု၍၊ မ်က္ရႈခတ္ႏွိပ္၊ ေရႊတံဆိပ္ကို၊ စိတ္စိတ္ၾကည္နူး၊ ေရႊနန္းဦး၌၊ ရႊင္ျမဴးၾကည္ျဖဴ၊ လွဴေတာ္မူက၊ နတ္လူတကာ ေကာင္းခ်ီးျငာလ်က္၊ သာယာျမတ္နိုး၊ ေမတၱာျဖိဳး၍၊ ေနမ်ိဳးမွန္စြာ ေျမၾသဇာလည္း၊ ရာသာျပည့္နက္ ေအာင္ဆုခတ္၍၊ ရာသက္တည္ေၾကာင္း၊ မ်ိဳးသစ္ေလာင္းသည္၊ ရိုက္ေသွ်ာင္းပဲ့တင္ျငိမ့္ျငိမ့္တည္း။
ရခိုင္ျပည္ ေရွးေခတ္ ေအာင္လံေတာ္ပံုရခိုင့္သမိုင္းသစ္ စာအုပ္က ကူးယူရြီးထားပါေရ။

About This Blog

About This Blog

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP