Friday, June 24, 2011

အကၽြန္စုေဆာင္းထားေရ ရခိုင္သမိုင္းတိ

၁။ ရခိုင္ ရာဇ၀င္သစ္ အပိုင္း ၁ (ရမ္းျဗဲေတာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္)

၂။ ရခိုင္ ရာဇ၀င္သစ္ အပိုင္း ၂ (ရမ္းျဗဲေတာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္)

၃။ ရခိုင္ ရာဇ၀င္သစ္ အပိုင္း ၃ (ရမ္းျဗဲေတာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္)

၄။ ေအဒီ ၆ ရာစုနန္ ့ ယင္းမတိုင္မီ ရခိုင္ျပည္သံုးအကၡရာ (ဦးစံသာေအာင္)

၅။ ေရွးေခတ္ရခိုင္မင္းဆက္မ်ား

၆။ မဟာေတာ္၀င္ ဘုရင္မ်ိဳးႏြယ္မ်ား (သူျမတ္၊ မဟာေအာင္ေျမ)

၇။ ေထရ၀ါဒ သာသနာ ရခိုင္တြင္ ထြန္းကားလာပံု (ဦးဦးသာထြန္း)

၈။ မဟာမုနိ

၉။ ေျမာက္ဦးျမိုဳ ့ဘုရားသမိုင္း (ဦးဦးသာထြန္း)

၁၀။ အာနႏၵစျႏၵားေက်ာက္စာ

၁၁။ ထူးဆန္းေသာ ပုရပိုက္က်မ္းစာ (ေမာင္ခင္သိန္း၊ သစ္ေတာ)

၁၂။ ရခိုင္မင္းသမီးဧခ်င္း (အဒူမင္းညိဳ)

၁၃။ ရခိုင္ျပည္ ၂ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ား (ဦး ခင္ေမာင္ေစာ)

၁၄။ ရခိုင္သုတ အဘိဓါန္ (ေအာင္လွသိန္း)

၁၅။ ရခိုင္သာစြေလ လကၤာ

၁၆။ ရခိုင္ရိုးရာ စည္ေတာ္

၁၇။ ရခိုင္နိုင္ငံသံုး ဒဂၤါးတိ

၁၈။ ရခိုင္စာပီ စကားလမ္းညႊန္ (ဦးစကၠိႏၵ)

၁၉။ ရခိုင္စာဆိုေတာ္မ်ား (ထြန္းေရႊခိုင္)

၂၀။ ရခိုင္ ဂႏၵ၀င္ေ၀ါဟာရတိ

၂၁။ ရခိုင္ ရာဇ၀င္သစ္ဂ်ာနယ္ (free4arakan)

၂၂။ ရခိုင္ရာဇ၀င္ အလကၤာ

၂၃။ ရခိုင္မဟာ ရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီး

၂၄။ ရခိုင္ က်င္

၂၅။ ရကၡမ႑ိဳင္

၂၆။ သီရိသုဓမၼရာဇာ နန္းတက္ပြဲ အခမ္းအနား

၂၇။ လိုင္ရိုးေတာ္ဓါတ္ေစတီ

၂၈။ ရခိုင္ေလွ်ာက္ထံုးမ်ား

၂၉။ ဘဂၤလား အ၀ကၽြန္း သမိုင္း

၃၀။ ရခိုင္အာဇာနီ သွ်င္ျမ၀ါ

၃၁။ ဦးျမ၀ါ ဒံုးယိုင္း

၃၂။ ရမ္းျဗဲကၽြန္းက ဇမ္းကဗ်ာ(ရခိုင္ဇမ္းကဗ်ာတိ)

၃၃။ သွ်စ္ေသာင္းဘုရား သံထီးတင္ရခိုင္သံက်ပ္ (ဦးဦးသာထြန္း)

၃၄။ ဦး ဦးသာထြန္း သမိုင္း၀င္မိန္းခြန္းမ်ား ၁

၃၅။ ဦး ဦးသာထြန္း သမိုင္း၀င္မိန္းခြန္းမ်ား ၂

၃၆။ ဦး ဦးသာထြန္း သမိုင္း၀င္မိန္းခြန္းမ်ား ၃

၃၇။ ဦး ဦးသာထြန္း

၃၈။ ဦး ဦးသာထြန္း အတၳဳပၸတၱိ

၃၉။ ဦး ဥတၱမ

၄၀။ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမနန္ ့ ဒိုင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

၄၁။ ေလာကသာရ

၄၂။ ေလာကသာရပ်ိဳ ့

၄၃။ ၁၃ ၾသဂစ္ မမိအပ္

၄၄။ ရခိုင္နိုင္ငံေတာ္ က်ဆံုးရျခင္း

၄၅။ ကၽြန္သက္တာရွည္ ရခိုင္ျပည္

၄၆။ ကိုလိုနီဘ၀ ေရႊျပည္ရခိုင္ (ျမထြန္းေအာင္)

၄၇။ ပန္း၀ါ ေျမာက္ဦးတိုက္ပြဲ (ေဒး၀န္း ေအာင္ေက်ာ္ရႊီ)

၄၈။ ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ (ဆရာ စံေက်ာ္ထြန္း)

၄၉။ ရခုိင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ အတိတ္ပံုရိပ္မ်ား

၅၀။ ရခိုင္သမိုင္းသစ္ (ပိုးလွေအာင္)

၅၁။ ဗ်ည္း ၃၃ လံုး ဟန္စိေလ ဟန္စြေလ ရခိုင္ေလွေတာ္သံ လကၤာ

၅၂။ ဓည၀တီ နိဂံုးရြာမ်ားသမိုင္း သာျခင္း (ေက်ာက္ရစ္ေက ဆရာ ေမာင္စံလွ)

၅၃။ ရခိုင္မင္းသား (ဦးစန္းေမာင္)

၅၄။ ရခိုင္မဟာ ရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီး (ပထမ ဓည၀တီ)

၅၅။ ကိုလိုနီဘ၀ ေရႊျပည္ရခိုင္ (ျမထြန္းေအာင္)

၅၆။ ရကၡမ႑ိဳင္အမွတ္ ၁ (ဦးဘစံ)
Rakhaing Histories 1. The Buddhist Art of Ancient Arakan (San Tha Aung)
 2. Guide to Mrauk-U, An Ancient City of Rakhaing, Myanmar(Tun Shwe Khine. M.A)
 3. Acient Arakan (Pamela Gutaman)
 4. How “Mrauk-U” was translated into Monkey‘s Egg (By U Khin Maung Saw, Berlin)
 5. Mum RazarGree and The Portuguese:(Kingdom of Arakan)
 6. The Dutch-Arakanese Relationship (by Stephan Van Galen )
 7. Ancient geography and recent archaeology: Dhanyawadi, Vesali and Mrauk-u
 8. The remote mysteries of Mrauk U (By Douglas Long)
 9. THE STORY OF MAHAMUNI (BY: U SAN SHWE BU)
 10. Mahamuni (By San Shwe Bu)
 11. The Golden Mrauk-U, An Ancient Capital of Rakhine (By U Shwe Zan)
 12. Present Mrohoung in Arakan (U San Shwe Bu)
 13. Ancient geography and recent archaeology:Dhanyawadi, Vesali and Mrauk-u.
 14. ARAKAN, MIN YAZAGYI, AND THE PORTUGUESE:
 15. Vaishali and The Indianization of Arakan (Noel F Singer)
 16. The Maha Muni Image and its Rough Path U Khin Maung Saw, Berlin
 17. Ancient geography and recent archaeology:Dhanyawadi, Vesali and Mrauk-u. Bob Hudson
 18. Vaishali and The Indianization of Arakan
 19. TheHistoryofMahaMuniImage(U Khin Maung Soe, Berlin)
 20. The Golden Mrauk – U: An ancient Capital of Rakhine
 21. The Buddhist Art of Ancient Arakan (U San Tha Aung)
 22. The Story of Mahamuni (U San Shwe Bu)
 23. The Legend of a King, a Princess and a Monk. By Khin Maung Saw. Berlin, Germany
 24. The Forgotten Cities of Arakan, Myanmar .Kyaw Minn Htin
 25. The Buddhist Art of Ancient Arakan By U SAN THA AUNG
 26. Religions in ArakanU Khin Maung Saw
 27. The Remote mysteries of Mrauk U(by: Douglas Long)
 28. King Bering
 29. Influx Viruses ,The Illegal Muslims in Arakan .By U Shw zan and Dr. Aye Chan
 30. How “Mrauk-U” was translated into Monkey’s Egg (by: U Khin Maung Saw, Berlin)
 31. Arakan Eighty Years Ago
 32. Dom Martin 1606-1643 The first Burman to Visit Euope ( By: M.S. Collis)
 33. Arakan, Munn Razar Gre, and the Portuguese
 34. Arakanese Nationalism and the Struggle for National self- determination (An overview of Arakanese political history up to 1988) By: Khaing Aung Win
 35. Arakan and BengalThe rise and decline of the Mrauk U kingdom (Burma)from the fifteenth to the seventeenth century AD (by: Stephan Egbert Arie Van Galen)
 36. Rise of a Mainland trading state: Rakhaing under the early Mrauk U kings, C 1430-1603 (by: Michael W. Charney)

 37. An Arakanese poem of the 16th century (by: M.S. Collis)
 38. Ancient Arakan (By: Pamela Gutaman)
 39. Arakan- A Promised Land. (By: Dr. A.S.Nayaka)
 40. The Dutch- Arakanese Relationship (by: Stephan Van Galen)
 41. A Guide to Mrauk-U, An ancient City of Rakhine, Myanmar. By Tun Shwe Khine(M.A)
 42. Rock art and artisans in the Lemro Valley, Arakan, Myanmar Pamela Gutman, Bob Hudson, Kyaw Minn Htin & Kyaw Tun Aung
 43. Wethali: The land of historic finds part 1a ( U Shwe Zan B.Sc, B.C.S)
 44. Wethali: The land of historic finds part 1b ( U Shwe Zan B.Sc, B.C.S)
 45. Wethali: The land of historic finds part 2 ( U Shwe Zan B.Sc, B.C.S)
 46. Wethali: The land of historic finds part 3 ( U Shwe Zan B.Sc, B.C.S)
 47. Wethali: The land of historic finds part 4,5 ( U Shwe Zan B.Sc, B.C.S)
 48. Legendary History regarding the origin of the name Mrauk-U Present Mrohoung in Arakan (U San Shwe Bu)
 49. The Rakhaing-3 Tha Hla
 50. Arakan, Past-Present and Future

Influx Viruses The Illegal Muslims in Arakan By U Shw zan and Dr. Aye Chan
Saturday, June 4, 2011

အကၽြန္စုေဆာင္းထားေရ ရခိုင္သမိုင္းတိ

၁။ ရခိုင္ ရာဇ၀င္သစ္ အပိုင္း ၁ (ရမ္းျဗဲေတာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္)


၂။ ရခိုင္ ရာဇ၀င္သစ္ အပိုင္း ၂ (ရမ္းျဗဲေတာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္)


၃။ ရခိုင္ ရာဇ၀င္သစ္ အပိုင္း ၃ (ရမ္းျဗဲေတာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္)


၄။ ေအဒီ ၆ ရာစုနန္ ့ ယင္းမတိုင္မီ ရခိုင္ျပည္သံုးအကၡရာ (ဦးစံသာေအာင္)


၅။ ေရွးေခတ္ရခိုင္မင္းဆက္မ်ား


၆။ မဟာေတာ္၀င္ ဘုရင္မ်ိဳးႏြယ္မ်ား (သူျမတ္၊ မဟာေအာင္ေျမ)


၇။ ေထရ၀ါဒ သာသနာ ရခိုင္တြင္ ထြန္းကားလာပံု (ဦးဦးသာထြန္း)


၈။ မဟာမုနိ


၉။ ေျမာက္ဦးျမိုဳ ့ဘုရားသမိုင္း (ဦးဦးသာထြန္း)


၁၀။ အာနႏၵစျႏၵားေက်ာက္စာ


၁၁။ ထူးဆန္းေသာ ပုရပိုက္က်မ္းစာ (ေမာင္ခင္သိန္း၊ သစ္ေတာ)


၁၂။ ရခိုင္မင္းသမီးဧခ်င္း (အဒူမင္းညိဳ)


၁၃။ ရခိုင္ျပည္ ၂ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ား (ဦး ခင္ေမာင္ေစာ)


၁၄။ ရခိုင္သုတ အဘိဓါန္ (ေအာင္လွသိန္း)


၁၅။ ရခိုင္သာစြေလ လကၤာ


၁၆။ ရခိုင္ရိုးရာ စည္ေတာ္


၁၇။ ရခိုင္နိုင္ငံသံုး ဒဂၤါးတိ


၁၈။ ရခိုင္စာပီ စကားလမ္းညႊန္ (ဦးစကၠိႏၵ)


၁၉။ ရခိုင္စာဆိုေတာ္မ်ား (ထြန္းေရႊခိုင္)


၂၀။ ရခိုင္ ဂႏၵ၀င္ေ၀ါဟာရတိ


၂၁။ ရခိုင္ ရာဇ၀င္သစ္ဂ်ာနယ္ (free4arakan)


၂၂။ ရခိုင္ရာဇ၀င္ အလကၤာ


၂၃။ ရခိုင္မဟာ ရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီး


၂၄။ ရခိုင္ က်င္


၂၅။ ရကၡမ႑ိဳင္


၂၆။ သီရိသုဓမၼရာဇာ နန္းတက္ပြဲ အခမ္းအနား


၂၇။ လိုင္ရိုးေတာ္ဓါတ္ေစတီ


၂၈။ ရခိုင္ေလွ်ာက္ထံုးမ်ား


၂၉။ ဘဂၤလား အ၀ကၽြန္း သမိုင္း


၃၀။ ရခိုင္အာဇာနီ သွ်င္ျမ၀ါ


၃၁။ ဦးျမ၀ါ ဒံုးယိုင္း


၃၂။ ရမ္းျဗဲကၽြန္းက ဇမ္းကဗ်ာ(ရခိုင္ဇမ္းကဗ်ာတိ)


၃၃။ သွ်စ္ေသာင္းဘုရား သံထီးတင္ရခိုင္သံက်ပ္ (ဦးဦးသာထြန္း)


၃၄။ ဦး ဦးသာထြန္း သမိုင္း၀င္မိန္းခြန္းမ်ား ၁


၃၅။ ဦး ဦးသာထြန္း သမိုင္း၀င္မိန္းခြန္းမ်ား ၂


၃၆။ ဦး ဦးသာထြန္း သမိုင္း၀င္မိန္းခြန္းမ်ား ၃

၃၇။ ဦး ဦးသာထြန္း


၃၈။ ဦး ဦးသာထြန္း အတၳဳပၸတၱိ


၃၉။ ဦး ဥတၱမ


၄၀။ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမနန္ ့ ဒိုင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး


၄၁။ ေလာကသာရ


၄၂။ ေလာကသာရပ်ိဳ ့


၄၃။ ၁၃ ၾသဂစ္ မမိအပ္


၄၄။ ရခိုင္နိုင္ငံေတာ္ က်ဆံုးရျခင္း


၄၅။ ကၽြန္သက္တာရွည္ ရခိုင္ျပည္


၄၆။ ကိုလိုနီဘ၀ ေရႊျပည္ရခိုင္ (ျမထြန္းေအာင္)


၄၇။ ပန္း၀ါ ေျမာက္ဦးတိုက္ပြဲ (ေဒး၀န္း ေအာင္ေက်ာ္ရႊီ)


၄၈။ ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ (ဆရာ စံေက်ာ္ထြန္း)


၄၉။ ရခုိင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ အတိတ္ပံုရိပ္မ်ား


၅၀။ ရခိုင္သမိုင္းသစ္ (ပိုးလွေအာင္)


၅၁။ ဗ်ည္း ၃၃ လံုး ဟန္စိေလ ဟန္စြေလ ရခိုင္ေလွေတာ္သံ လကၤာ


၅၂။ ဓည၀တီ နိဂံုးရြာမ်ားသမိုင္း သာျခင္း (ေက်ာက္ရစ္ေက ဆရာ ေမာင္စံလွ)


၅၃။ ရခိုင္မင္းသား (ဦးစန္းေမာင္)


၅၄။ ရခိုင္မဟာ ရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီး (ပထမ ဓည၀တီ)


၅၅။


About This Blog

About This Blog

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP